مهندسی

Effects of Harmonics on Distribution Transformers

در شبکه های توزیعی که بارهای غیر خطی بسیاری در آن استفاده می شود، تکثیر هارمونیک ها هم برای مصرف کنندگان و هم برای تولیدکنندگان به یک مشکل در کیفیت توان منجر شده است. تلفات توان هارمونیکی نه تنها سبب افزایش هزینه های عملیاتی و بهره برداری  می شود، بلکه سبب ایجاد گرمای اضافی در اجزای سیستم قدرت نیز گشته که این امر در عوض، طول عمر مورد انتظار آنها را کاهش خواهد داد...

بیشتر بخوانید...

Measuring the Security and reliability of Authentication of Social Networking Sites

امروزه وب¬سایت¬های شبکه اجتماعی جهت احراز هویت کاربران پسوردهایی را مورد استفاده قرار می¬دهند. لینکن آن وب¬سایت¬ها، در رابطه با این موضوع مشکلات خاصی را دارا هستند؛

بیشتر بخوانید...

Space Charge Characteristics of Oil-paper Insulation in the Electro-thermal Aging Process

میدان الکتریکی و دماهای بالا می توانند از کاهش خاصیت الکتریکی عایق کاغذ آغشته به روغن ناشی شوند و نیز منجر به سرعت بخشیدن به فرآیند پیری آن عایق گردند.

بیشتر بخوانید...