مهندسی برق

مارس, 2018

  • 24 مارس

    Effects of Harmonics on Distribution Transformers

    در شبکه های توزیعی که بارهای غیر خطی بسیاری در آن استفاده می شود، تکثیر هارمونیک ها هم برای مصرف کنندگان و هم برای تولیدکنندگان به یک مشکل در کیفیت توان منجر شده است. تلفات توان هارمونیکی نه تنها سبب افزایش هزینه های عملیاتی و بهره برداری  می شود، بلکه سبب ایجاد گرمای اضافی در اجزای سیستم قدرت نیز گشته که این امر در عوض، طول عمر مورد انتظار آنها را کاهش خواهد داد...

فوریه, 2018

  • 27 فوریه

    Measuring the Security and reliability of Authentication of Social Networking Sites

    امروزه وب¬سایت¬های شبکه اجتماعی جهت احراز هویت کاربران پسوردهایی را مورد استفاده قرار می¬دهند. لینکن آن وب¬سایت¬ها، در رابطه با این موضوع مشکلات خاصی را دارا هستند؛

ژوئن, 2017