انتشارات (ISI)

مارس, 2018

 • 24 مارس

  Effects of Harmonics on Distribution Transformers

  در شبکه های توزیعی که بارهای غیر خطی بسیاری در آن استفاده می شود، تکثیر هارمونیک ها هم برای مصرف کنندگان و هم برای تولیدکنندگان به یک مشکل در کیفیت توان منجر شده است. تلفات توان هارمونیکی نه تنها سبب افزایش هزینه های عملیاتی و بهره برداری  می شود، بلکه سبب ایجاد گرمای اضافی در اجزای سیستم قدرت نیز گشته که این امر در عوض، طول عمر مورد انتظار آنها را کاهش خواهد داد...

 • 8 مارس

  جست و جوی سفارشی در IEEE

 • 8 مارس

  جست و جوی پیشرفته در IEEE

      جست و جوی پیشرفته در IEEE

جولای, 2017

 • 22 جولای

  Internet of Things in Industries: A Survey

  nternet of Things (IoT) has provided a promising opportunity to build powerful industrial systems and applications by leveraging the growing ubiquity of RFID, wireless, mobile and sensor devices.

 • 12 جولای

  Very short term load forecasting of a distribution system with high PV penetration

  A battery energy storage system (BESS) is an available solution for utilities to deal with intermittency issues resulting from renewable energy resources. A BESS needs to have a control algorithm to provide a very good estimation of the load on the grid at each time step.

ژوئن, 2017