آرشیوها

فوریه, 2018

  • 27 فوریه

    Measuring the Security and reliability of Authentication of Social Networking Sites

    امروزه وب¬سایت¬های شبکه اجتماعی جهت احراز هویت کاربران پسوردهایی را مورد استفاده قرار می¬دهند. لینکن آن وب¬سایت¬ها، در رابطه با این موضوع مشکلات خاصی را دارا هستند؛