آرشیوها

آگوست, 2017

  • 15 آگوست

    موج های گرانشی برای نخستین بار آشکارسازی شده اند :

    رصد خانه تداخل سنج لیزری موج گرانشی (LIGO) در ایالات متحده موجهای گرانشی را برای اولین بار آشکارسازی نموده است. این یکی از مهمترین مشاهدات اخترفیزیکی از زمان کشف میکروموج کیهانی می باشد.